164-beeld11.jpg

Scriptieprijs Energierecht


Ter bevordering van de belangstelling voor het energierecht heeft het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) reeds driemaal een scriptieprijs uitgereikt aan diegene die in zijn scriptie blijk heeft gegeven van een voldoende diepgravende analyse van (een onderdeel) van het energierecht. Het bestuur heeft besloten ook in 2014 een scriptieprijs uit te reiken.

Een ieder die in de periode van 1 oktober 2011 tot en met 1 september 2014 aan een Nederlandse universiteit een eindscriptie heeft geschreven over (een onderdeel van) het energierecht die is beoordeeld met een cijfer 7,5 of hoger kan deze ter beoordeling indienen. Het reglement vindt u hier.

 

 

27 mei 2014 - Stopcontact op Zee

Bijeenkomst - tevens jaarvergadering - d.d. 27 mei 2014 met thema "Stopcontact op Zee" ten kantore van NautaDutilh te Rotterdam. De presentaties van de sprekers Alan Croes (BritNed Ltd.), Miriam Linssen-van Dellen (TenneT) en Hannah Müller (Rijksuniversiteit Groningen) en de stukken jaarvergadering vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

 

European Energy Law Seminar (EELS)

Please note the European Energy Law Seminar will not be organized in 2014. Next EELS will take place in 2015.

 

Begroting 2014

Conform afspraak presenteert het bestuur hier de begroting voor 2014 met een korte toelichting (nadat u bent ingelogd).

 

North Sea Energy Law Programme 2014-2016

Now open for application: North Sea Energy Law Programme 2014-2016

A Master in Energy Law (LL.M*) for practitioners from both the public and private sector covering all aspects of energy law, offered jointly by the universities of Aberdeen, Copenhagen, Groningen and Oslo, starts in September 2014.

This programme is designed to equip lawyers to operate in the demanding environment of Energy Law. Leading experts will offer participants both the fundamental knowledge and the conceptual tools to deal with whatever challenges Energy Law raises.

This unique programme is designed for busy professionals through concentrated periods of teaching. Participants will learn the ins and outs of Energy Law in four courses at different universities. Every two-week block includes one or more site visits to, e.g., an oil platform under construction, an offshore wind farm or an underground gas storage facility.

The programme runs from September 2014 till August 2016 and concentrates on:

·         Electricity and Gas: Liberalising and Regulating the Market – Groningen

·         Upstream Oil and Gas law – Oslo

·         Energy Investments, Trade and Security – Aberdeen

·         Green Energy, Climate and Sustainable Development – Copenhagen

We welcome applications for the upcoming round. We do not charge application fees. For more information please refer to www.nselp.eu. Apply now before the limited number of places is filled!

*Accreditation is expected by Spring 2014

 

9 december 2013 - Wetsvoorstel 33777

Bijeenkomst d.d. 9 december a.s. ten kantore van Simmons & Simmons te Rotterdam met het thema Wetsvoorstel 33777 bestaande uit 2 onderdelen: 1. Volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie. 2. Het integreren van het systeemdienstentarief voor elektriciteit in het transporttarief.

Het programma en de presentaties van de sprekers vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

 

Energierecht op Locatie - vanaf oktober 2013

Energierecht op Locatie is een uitgebreide post-academische cursus die zich richt op het Nederlandse energierecht vanuit een Europees perspectief. Niet alleen geschikt voor juristen maar voor een ieder die zich voor zijn persoonlijke ontwikkeling of professionalisering wil bekwamen in het energierecht. De cursus richt zich op de gehele energieketen "van put tot pit". Per energiebron en onderdeel van de energieketen - productie, levering en transport - worden alle relevante juridische aspecten behandeld door zowel academici als deskundigen uit het werkveld.

Doordat het academisch onderwijs wordt gegeven in modules per sector en vanuit de sector kan maatwerk geleverd worden. U kunt zowel de gehele leergang (zes modules, huiswerk en eindpaper) volgen als één of meer afzonderlijke modules.

Voor meer informatie en registratie verwijzen wij u naar www.gcel.nl of www.rug.nl/rechten/pao.

Het voorlopig programma Energierecht op Locatie 2013-2014 vindt u hier.

energierechtoplocatie