Archief

29 augustus 2019 - Masterclass Grensoverschrijdende investeringen in de energiesector

In november 2018 vond de masterclass Grensoverschrijdende investeringen in de energiesector en de rol van internationaal investeringsrecht plaats. Hiervoor was veel belangstelling, het aantal plaatsen was echter beperkt. Voor de leden die in november niet hebben kunnen deelnemen, werd op 29 augustus 2019 de mogelijkheid geboden om deze masterclass alsnog bij te wonen.

De masterclass werd wederom worden verzorgd door Cees Verburg, PhD researcher Groningen Centre of Energy Law, Faculty of Law, University of Groningen.

Locatie: Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62, 2514 EH Den Haag.

Programma:

vanaf 13:30 uur    Ontvangst

14:00-15:30 uur    Masterclass

15:30-15:45 uur    Pauze

15:45-17:00 uur    Masterclass (vervolg)

17:00 uur               Borrel

Maximaal 30 leden konden deelnemen. Deelname levert 2 PO-opleidingspunten op.

De presentatie vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

18 juni 2019 - Algemene Ledenvergadering NeVER

De Algemene Ledenvergadering 2019 is gehouden voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst met Vereniging voor Milieurecht. De stukken voor de jaarvergadering alsmede het verslag van de algemene ledenvergadering vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

18 juni 2019 - De Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht

Op 18 juni 2019 vond de gezamenlijke bijeenkomst van NeVER en VMR (Vereniging voor Milieurecht) plaats met het thema: De Energietransitie: milieurecht ontmoet energierecht.     
Nederland zal de komende decennia flink inzetten op het verduurzamen van de energievoorziening. Een ontwikkeling, die effect heeft op onze (fysieke) leefomgeving. Wet- en regelgeving moet dat proces niet hinderen, maar faciliteren en wellicht zelfs versnellen. Met het Kabinetsperspectief voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een eerste inkijkje gegeven hoe we met de ruimte in Nederland willen omgaan. Het omgevingsbeleid voor elektriciteit, (groen) gas en warmte zal worden uitgezet in Regionale Energiestrategieën (RES) die decentrale overheden volgens het Ontwerp-Klimaatakkoord zullen opstellen.    
In deze uitdaging komen het omgevingsrecht en het energierecht samen. Met de Omgevingswet wordt daarvoor bovendien een relevant toekomstig kader gecreëerd, met als belangrijk instrument het omgevingsplan. Hierin moeten straks alle regels over de fysieke leefomgeving, die de gemeente voor haar grondgebied stelt, zijn opgenomen. De transitie naar een meer duurzame energievoorziening inclusief de vraag hoe te komen tot een gasloze omgeving maken daar deel van uit.    
Hoe beïnvloeden energierecht en omgevingsrecht elkaar en wat kunnen de beide rechtsgebieden van elkaar leren? Deze en andere vragen staan centraal tijdens een gezamenlijke ledenbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) en de Vereniging voor Milieurecht (VMR). Gerenommeerde sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven hun licht laten schijnen op de gevolgen van de decentrale energietransitie voor de fysieke leefomgeving. Uiteraard is er ruimte voor discussie.    
Locatie: De Witte Vosch te Utrecht. Het programma en de presentaties vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

Voorafgaand aan deze gezamenlijke bijeenkomst werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. 

21 maart 2019 - Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee

Op 21 maart 2019 vond de bijeenkomst met thema 'Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee' plaats bij Energiebeheer Nederland in Utrecht. De energiesector op de Noordzee is volop in beweging. Bestaande activiteiten zoals de winning van koolwaterstoffen worden afgebouwd. Nieuwe activiteiten in het kader van de energietransitie zoals de productie van windenergie en de offshore opslag van koolstofdioxide worden daarentegen juist ontwikkeld dan wel gepland. Hergebruik van de bestaande koolwaterstoffeninfrastructuur en systeemintegratie tussen de mijnbouwindustrie en de windenergiesector zouden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Uit recent onderzoek (North Sea Energy 2) is gebleken dat systeemintegratie niet alleen geconfronteerd wordt met uiteenlopende technische uitdagingen maar ook op de nodige juridische hordes en obstakels stuit. Deze bijeenkomst werpt een licht op de problematiek van systeemintegratie in de Noordzee en de daarmee samenhangende juridische belemmeringen en potentiële oplossingen. Het programma en de presentaties van de sprekers vindt u hier (nadat u bent ingelogd).