Archief 2004

9 december 2004 - Recente ontwikkelingen in de gassector

Inleiding door Lucy Zima (Total E&P Nederland) over de ontwikkelingen tan aanzien van de ontmanteling van het Gasgebouw en de gaswinning in Nederland. Aansluitend gaat Cees Pisuisse (Nederlandse Gasunie) in op dezelfde materie waarbij de downstream gassector centraal staat.

13 oktober 2004 - Liberalisering energiesector en bevordering gebruik duurzame energie

Ir. T. van Eck (Nuon) geeft een inleiding aan de hand van bevindingen van zijn promotie-onderzoek aan de TU Delft over 'Het spanningsveld tussen liberalisering van de energiesector en de bevordering van het gebruik van duurzame energie'.
Deze inleiding wordt gevolgd door een paneldiscussie onder leiding van Max Oosterhuis (Loyens & Loeff) waarin centraal staat hoe in de regulering wordt omgegaan met de noodzaak om duurzame energie te bevorderen. In de paneldicussie nemen deel de heren drs. I.R. Verdonkschot (DTe), ir. P.M. Dirix (EnerQ), drs. P. de Krom (kamerlid VVD, woordvoerder Energie en Milieu) en dr. F.J. Bischop (Ecofys).