Archief 2005

22 maart 2005 - vraaggesprek ir. G.J.L. Zijl, directeur DTe

De bestuursleden van de NeVER hebben een vraaggesprek met Gert Jan Zijl, directeur DTe, waarbij vragen van leden en bestuur ter sprake komen. Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 april 2005 zal hierover verslag worden uitgebracht door het bestuur.