Archief 2008

20 mei 2008 - Gasopslag

Algemene ledenvergadering met aansluitend voordrachten met als thema Gasopslag door Max Oosterhuis (Loyens & Loeff) "inleiding over gasopslag / Nederlands juridisch kader" en Ingeborg Kuyvenhoven (Taqa Energy) "inleiding over gasopslag Bergermeer".
Tijdens deze bijeenkomst is het eerste exemplaar van het NeVER Preadvies "Regulering van offshore windenergie" aan de leden uitgereikt. De leden die hierbij niet aanwezig waren, hebben dit Preadvies per post toegezonden gekregen.