Archief 2009

Scriptieprijs 2009 uitgereikt!

Tijdens de bijeenkomst van 15 december 2009 is de scriptieprijs 2009 uitgereikt aan twee winnaars: Annelieke Beukenkamp en Tjarda van der Vijver. Beiden ontvingen de scriptieprijs: 1000 euro èn een jaar lidmaatschap van de NeVER en het NTE. De scriptieprijs werd uitgereikt door prof.mr. Jan Bernd Huizink, jurylid.
Alle ingezonden scripties vindt u hier.

4 maart 2009 - EU en Externe Energierelaties

Programma bijeenkomst:
- Veiligstellen van de Europese energievoorziening door het zekerstellen van investeringen in de Russische energiesector - Perspectieven in het kader van de EU-Russische energiedialoog: mr. Anatole Boute, Promovendus Groningen Centre of Energy law.
- EU en Externe Energierelaties: mr. Peter van Leeuwen , Speciaal vertegenwoordiger energievoorzieningszekerheid, Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

9 juni 2009 - Wijziging van de Gaswet

Algemene ledenvergadering met aansluitend lezingen met als thema 'Wijziging van de Gaswet' door Janneke Hermes (N.V. Nederlandse Gasunie) en Wim Borghols (Gas Transport Services). De presentaties vindt u hieronder.
Tevens i.v.m. de jaarlijkse algemene ledenvergadering hieronder de jaarrekening 2008 en de concept akte statutenwijziging NeVER.