9 juni 2009 - Wijziging van de Gaswet

Algemene ledenvergadering met aansluitend lezingen met als thema 'Wijziging van de Gaswet' door Janneke Hermes (N.V. Nederlandse Gasunie) en Wim Borghols (Gas Transport Services). De presentaties vindt u hieronder.
Tevens i.v.m. de jaarlijkse algemene ledenvergadering hieronder de jaarrekening 2008 en de concept akte statutenwijziging NeVER.