Archief 2011

14 september 2011 - De implementatiemaatregelen van het Derde Pakket

Bijeenkomst ten kantore van NMa te Den Haag met thema "De implementatiemaatregelen van het Derde Pakket". Inleiding door mevrouw mr. Jacqueline Kranenburg (hoofdjurist Directie Regulering Energie en Vervoer van de NMa) gevolgd door een Panel o.l.v. mr. Elisabetta Aarts (De Brauw Blackstone Westbroek) met mr.ing. Menno van Oostveen (TenneT TSO) en mr. Uco Joustra (Taqa Energy). Het programma en de presentaties van de sprekers vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

7 juni 2011 - jaarvergadering / preadvies "Energie en Eigendom"

Jaarvergadering ten kantore van GDF SUEZ E&P Nederland B.V. te Zoetermeer met aansluitend een ledenbijeenkomst, waar het preadvies “Energie en Eigendom” gepresenteerd wordt. Dit preadvies wordt op verzoek van NeVER geschreven door prof.mr. F.M.J. Verstijlen, prof.mr. H.D. Ploeger, mr. J.P. van Loon, mr. J.W. Bitter en mr. M. Crijns. Het concept-preadvies is aan de leden toegezonden.

Uitnodiging, agenda, programma, concept-preadvies en verslag jaarvergadering d.d. 10 juni 2010 (met correctie op blz. 7) vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

6 december 2011 - Nederlands Kernenergierecht in de huidige tijd

Bijeenkomst met thema "Nederlands Kernenergierecht in de huidige tijd" op uitnodiging van Ploum Lodder Princen in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam. Na afloop van de bijeenkomst krijgen de leden een rondleiding over de tentoonstelling "Nieuwe energie in design en kunst". De presentaties van de sprekers Herman Snoep (ECN) en Caroline Verwijs-van Fraassen (EPZ) vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

10 maart 2011 - Smart Grids - het juridisch kader en de praktijk

Bijeenkomst ten kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn met thema Smart Grids - het juridisch kader en de praktijk. Frits Wattjes (PhD Researcher Technische Universiteit Eindhoven/Business Development Smart Grids Cofely GDF SUEZ) spreekt over "De kansen en belemmeringen van Smart Grids in de praktijk" en Marijke Bootsman (Senior Jurist Wetgeving en Juridische Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) spreekt over "De gevolgen van de decentrale opwek voor wet- en regelgeving". De presentaties van de beide sprekers vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

20 januari 2011 - klimaatrecht

Bijeenkomst op 20 januari 2011 ten kantore van TAQA Energy te Den Haag waarbij wordt ingegaan op een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van het “klimaatrecht” door middel van een update van de klimaatonderhandelingen te Cancun en de nieuwe voorstellen inzake de allocatie van emissierechten in de EU en de betekenis voor de energiesector door dr. Edwin Woerdman (Faculteit der Rechtsgeleerdheid RUG/Groningen Centre of Energy Law) en mr.dr. Paul van der Lee (Ministerie van Infrastructuur & Milieu). De presentatie van Paul van der Lee vindt u hier:icon presentatie Paul van der Lee