20 januari 2011 - klimaatrecht

Bijeenkomst op 20 januari 2011 ten kantore van TAQA Energy te Den Haag waarbij wordt ingegaan op een aantal recente ontwikkelingen op het gebied van het “klimaatrecht” door middel van een update van de klimaatonderhandelingen te Cancun en de nieuwe voorstellen inzake de allocatie van emissierechten in de EU en de betekenis voor de energiesector door dr. Edwin Woerdman (Faculteit der Rechtsgeleerdheid RUG/Groningen Centre of Energy Law) en mr.dr. Paul van der Lee (Ministerie van Infrastructuur & Milieu). De presentatie van Paul van der Lee vindt u hier:icon presentatie Paul van der Lee