7 juni 2011 - jaarvergadering / preadvies "Energie en Eigendom"

Jaarvergadering ten kantore van GDF SUEZ E&P Nederland B.V. te Zoetermeer met aansluitend een ledenbijeenkomst, waar het preadvies “Energie en Eigendom” gepresenteerd wordt. Dit preadvies wordt op verzoek van NeVER geschreven door prof.mr. F.M.J. Verstijlen, prof.mr. H.D. Ploeger, mr. J.P. van Loon, mr. J.W. Bitter en mr. M. Crijns. Het concept-preadvies is aan de leden toegezonden.

Uitnodiging, agenda, programma, concept-preadvies en verslag jaarvergadering d.d. 10 juni 2010 (met correctie op blz. 7) vindt u hier (nadat u bent ingelogd).