Archief 2012

14 december 2012 - Jubileum Congres Energie en Energierecht de komende 10 jaar

Op 14 december 2012 vond het NeVER Jubileum Congres plaats in Museum Boerhaave te Leiden. Het thema van de bijeenkomst was "Energie en Energierecht de komende 10 jaar - de rol van techniek en recht" en de onderwerpen die aan bod kwamen: duurzame energie, biogas/groen gas, geothermie, schaliegas. De presentaties van de sprekers en de reader vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

Scriptieprijs Energierecht 2012

scriptieprijs_NeverOp 7 juni 2012 is op feestelijke wijze de Scriptieprijs Energierecht 2012 door prof. Jan Bernd Huizink uitgereikt aan Renske Giljam voor haar scriptie "Schone Lucht of Schone Schijn?". De prijs bestaat uit een bedrag van € 1.000 en een jaar NeVER-lidmaatschap.
Daniëlle Hanema ontving voor haar scriptie "Energiebelastingtarieven in de EU: Op weg naar een level playing field?" een eervolle vermelding.
Beiden gaven na afloop een korte presentatie van hun scriptie.

U vindt alle ingezonden scripties hier (nadat u bent ingelogd).

22 oktober 2012 - COVRA

Feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de NeVER bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval N.V. (COVRA) te Nieuwdorp (Vlissingen-Oost). De lezing "Verwerking en opslag van radioactief afval" wordt verzorgd door dr. H.D.K. Codée, algemeen directeur COVRA. Na afloop hiervan volgt een rondleiding.

6 februari 2012 - EU Verordening Integriteit en Transparantie op groothandelsmarkt energie (REMIT)

De eerste ledenbijeenkomst van dit jaar op 6 februari a.s. ten kantore van Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen te Amsterdam met thema de "Europese Verordening Integriteit en Transparantie op groothandelsmarkt voor energie (REMIT)" die op 28 december 2011 in werking is getreden. Sprekers zijn Kick Bruin, Programma Manager Energiemarkt Directie Regulering Energie & Vervoer van de NMa, en Martijn van Gemert, Manager Regulatory Affairs, Nuon/Vattenfall.

De presentaties kunnen worden gedownload (nadat u bent ingelogd)!

7 juni 2012 - jaarvergadering

De jaarvergadering vond plaats op 7 juni 2012 ten kantore van Simmons & Simmons te Amsterdam.
Na afloop van de jaarvergadering is de Scriptieprijs Energierecht 2012 door prof. Jan Bernd Huizink uitgereikt aan Renske Giljam; Daniëlle Hanema ontving een eervolle vermelding.
Aansluitend werd een lezing verzorgd door Geert Brummelhuis (GDF SUEZ Energie Nederland) over "De Europese concurrentiepositie van elektriciteitsproductiebedrijven in het licht van de Europese regelgeving en de nationale implementatie daarvan".
De middag werd traditiegetrouw afgesloten met een borrel. De presentatie van Geert Brummelhuis, de agenda jaarvergadering, de jaarrekening 2011 en ALV 2011-jaarverslag 2010 vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

11 mei 2012 - Workshop "Non-discriminatoir systeembeheer"

Workshop "Non-discriminatoir systeembeheer" op vrijdag 11 mei 2012 ten kantore van NMa te Den Haag door mr. Hannah Kruimer, promovenda bij Groningen Centre of Energy Law. Nadere informatie vindt u in het programma (nadat u bent ingelogd).