Archief 2013

31 januari 2013 - Is Europese harmonisatie van tariefregulering van TSO's nodig?

Op 31 januari a.s. organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) in samenwerking met de Benelux Association of Energy Economics (BAEE) een seminar ten kantore van de NMa te Den Haag met thema “Is Europese harmonisatie van tariefregulering van TSO's nodig?”.
Sprekers waren Machiel Mulder (adjunct hoofdeconoom NMa en gastonderzoeker RUG), Menno van Oostveen (jurist bij TenneT), Frank Woessink (adviseur regulering bij TenneT), Annelies Huygen (senior strateeg bij TNO), Bart Barten (juridische zaken GTS) en Jacques van de Worp (Senior Beleidsadviseur bij VEMW).
De presentaties van de sprekers alsmede programma van deze bijeenkomst vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

9 december 2013 - Wetsvoorstel 33777

Bijeenkomst d.d. 9 december a.s. ten kantore van Simmons & Simmons te Rotterdam met het thema Wetsvoorstel 33777 bestaande uit 2 onderdelen: 1. Volumecorrectie nettarieven voor de energie-intensieve industrie. 2. Het integreren van het systeemdienstentarief voor elektriciteit in het transporttarief.

Het programma en de presentaties van de sprekers vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

Begroting 2013

Naar aanleiding van de jaarvergadering d.d. 7 juni 2012, presenteert het bestuur hier de begroting voor 2013, met een beknopte toelichting (nadat u bent ingelogd).

28 oktober 2013 - SER Energieakkoord

Bijeenkomst d.d. 28 oktober 2013 met thema SER Energieakkoord ten kantore van Bird & Bird te Den Haag. Het programma en de presentaties van de sprekers drs. André Jurjus (Directeur Vereniging Energie-Nederland), mr.drs. Hank Wennink en drs. Tjalling de Vries (beiden Ministerie van Economische Zaken) en mr. Stieneke van der Graaf (Fractievoorzitter ChristenUnie Provinciale Staten van Groningen) vindt hier (nadat u bent ingelogd).

18 juni 2013 - jaarvergadering

Op 18 juni 2013 vond de jaarvergadering plaats ten kantore van Loyens & Loeff te Amsterdam, aanvang 16:00 uur. Aansluitend aan het huishoudelijk gedeelte heeft de heer Nikos Lavranos (Ministerie van Buitenlandse Zaken, DG Buitenlandse Economische Betrekkingen) een lezing gehouden over "Het nieuwe EU investeringsbeschermingsbeleid en de impact daarvan op ECT Artbitrages". Achtergrond literatuur van de spreker over het onderwerp van zijn lezing en de presentatie van Nikos Lavranos vindt u hier (nadat u bent ingelogd). Ook de stukken t.b.v. de jaarrekening vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

13 juni 2013 - De non-discriminatieverplichting voor energienetbeheerders

Op 13 juni 2013, van 13:30 uur tot 16:30 uur, vond de workshop "De non-discriminatieverplichting voor energienetbeheerders" plaats. Locatie: Ministerie van Economische Zaken te Den Haag. De workshop werd gegeven door mr. Hannah Kruimer, promovenda bij het Groningen Centre of Energy Law. Het programma en de presentatie vindt u hier (nadat u bent ingelogd).