Archief 2014

6 november 2014 - STROOM

Voor deze bijeenkomst STROOM moest in verband met de grote belangstelling - meer dan 100 deelnemers - worden uitgeweken naar een locatie met een grotere zaal dan in eerste instantie gepland, New Babylon meeting center. De presentaties werden verzorgd door: Jelle van Oosterom en Jan van Beuningen (Ministerie van Economische Zaken), Bert de Jonge (Enexis) en Jinny Moe Soe Let (Eneco). Het programma en de presentaties vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

4 maart 2014 - Warmtewet

Bijeenkomst ten kantore van Ploum Lodder Princen te Rotterdam met thema de Warmtewet. De presentaties van de sprekers en het programma vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

16 december 2014 - Richtlijn 2014/94/EU

De laatste ledenbijeenkomst van 2014 werd gehouden op 16 december a.s. ten kantore van Bird & Bird te Den Haag.  

Het thema van de bijeenkomst was Richtlijn 2014/94/EU ter zake van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Deze richtlijn is op 22 oktober jl. in werking getreden en is van bijzonder belang voor de verduurzaming van de vervoersector en het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit, LNG en waterstof. De inleiding over de totstandkoming en strekking van Richtlijn 2014/94/EU werd verzorgd door Nienke Smeets (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), waarna Martijn Vermeer en Christine Beijnen (N.V. Nederlandse Gasunie) een presentatie gaven over het regulatoire kader van LNG en meer in het bijzonder van LNG als brandstof, waarbij de ervaringen met de Gate Terminal als uitgangspunt dienen.

De bijeenkomst zal aanvangen met een tussentijdse algemene ledenvergadering. Aanleiding hiervoor is het aflopen van de bestuurstermijnen van verschillende bestuursleden. Het programma en de presentatie van Martijn Vermeer en Christine Beijnen vindt u hier; Nienke Smeets heeft geen gebruik van een PPT presentatie gemaakt (nadat u bent ingelogd).

12 september 2014 - Liberalisering van de Energiemarkt, 10 jaar na de volledige marktopening

Bijeenkomst d.d. 12 september 2014 ten kantore van het Europese Netwerk van Transmissie System Operators (ENTSO) in Brussel. Thema van de bijeenkomst: "Liberalisering van de Energiemarkt, 10 jaar na de volledige marktopening" ("Energy Market Liberalisation, 10 Years after the Full Market Opening").

Deelnemers hebben deelgenomen aan de lunch. Na de lunch werden de lezingen verzorgd door Inge Bernaerts/Ruben Vermeeren (European Commission, DG ENER), Jan-Gerrit Westerhof (European Commission, DG TRADE) en Florence Melchior (ENTSO-E). Na afloop was er een excursie naar de Control Room Coreso en de middag werd traditiegetrouw  afgesloten met een borrel. De presentaties van de sprekers en van Coreso vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

Begroting 2014

Conform afspraak presenteert het bestuur hier de begroting voor 2014 met een korte toelichting (nadat u bent ingelogd).

27 mei 2014 - Stopcontact op Zee

Bijeenkomst - tevens jaarvergadering - d.d. 27 mei 2014 met thema "Stopcontact op Zee" ten kantore van NautaDutilh te Rotterdam. De presentaties van de sprekers Alan Croes (BritNed Ltd.), Miriam Linssen-van Dellen (TenneT) en Hannah Müller (Rijksuniversiteit Groningen) en de stukken jaarvergadering vindt u hier (nadat u bent ingelogd).