Archief 2014

16 december 2014 - Richtlijn 2014/94/EU

De laatste ledenbijeenkomst van 2014 werd gehouden op 16 december a.s. ten kantore van Bird & Bird te Den Haag.  

Het thema van de bijeenkomst was Richtlijn 2014/94/EU ter zake van de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Deze richtlijn is op 22 oktober jl. in werking getreden en is van bijzonder belang voor de verduurzaming van de vervoersector en het gebruik van alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit, LNG en waterstof. De inleiding over de totstandkoming en strekking van Richtlijn 2014/94/EU werd verzorgd door Nienke Smeets (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), waarna Martijn Vermeer en Christine Beijnen (N.V. Nederlandse Gasunie) een presentatie gaven over het regulatoire kader van LNG en meer in het bijzonder van LNG als brandstof, waarbij de ervaringen met de Gate Terminal als uitgangspunt dienen.

De bijeenkomst zal aanvangen met een tussentijdse algemene ledenvergadering. Aanleiding hiervoor is het aflopen van de bestuurstermijnen van verschillende bestuursleden. Het programma en de presentatie van Martijn Vermeer en Christine Beijnen vindt u hier; Nienke Smeets heeft geen gebruik van een PPT presentatie gemaakt (nadat u bent ingelogd).