Archief 2015

26 oktober 2015 - Actualiteiten Emissiehandel en Registerproblematiek

Bijeenkomst ten kantore van Houthoff Buruma te Amsterdam met thema Actualiteiten Emissiehandel en Registerproblematiek. Sander Simonetti (Holland Van Gijzen) gaf een presentatie geven over Inleiding emissiehandel, vooruitblik Klimaattop (COP21, Paris Protocol) en actualiteiten en herziening EU ETS (einde pand- en beslagverbod op emissierechten?). Thijs Jong (promovendus Rijksuniversiteit Groningen) verzorgde aansluitend een presentatie over EUTL (verbeterpunten EU emissierechtenregister) en emissierechten-allocatie van bedrijven (make-or-buy: verhandelen grotere bedrijven hun emissierechten meer intern of via de CO2-markt?). De presentaties van de sprekers vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

22 juni 2015 - Jaarvergadering / Omgevingswet en de invloed op de energiesector

De jaarvergadering is dit jaar gehouden op 22 juni ten kantore van Stibbe in Amsterdam. De jaarrekening 2014 vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

Thema van de bijeenkomst - na afloop van de jaarvergadering - is de Omgevingswet en de invloed op de energiesector. Het programma van de bijeenkomst, de agenda van de jaarvergadering en de presentaties van de sprekers Henk Kats (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Gerrit van der Veen (AKD, Rijksuniversiteit Groningen) vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

18 mei 2015 - Toezicht op investeringen van netbeheerders

Bijeenkomst gehouden in Den Haag ten kantore van Holland Van Gijzen met thema de beoogde herziening van de rapportage en beoordeling van investeringen van netbeheerders. Mede naar aanleiding van de voorstellen die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan in haar rapport "Investeringen van TenneT in Nederlands hoogspanningsnet" d.d. 25 feburari jl. wordt in het wetsvoorstel STROOM (http://www.internetconsultatie.nl/wsvstroom) en het daarop gebaseerde Concept Besluit elektriciteit en gas (http://www.internetconsultatie.nl/besluit_elektriciteit_en_gas) het toezicht op investeringen van netbeheerders gewijzigd. De procedure waarbij netbeheerders eens in de twee jaar een kwaliteits- en capaciteitsdocument opstellen, wordt daarbij vervangen door een procedure waarbij netbeheerders investeringsplannen opstellen die ACM en de Minister van Economische Zaken beoordelen.

De presentaties van de sprekers vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

10 maart 2015 - De recente ontwikkelingen in de upstream gassector

Bijeenkomst met thema de recente ontwikkelingen in de upstream gassector bij Norton Rose Fulbright te Amsterdam. Allereerst werd de NeVER-scriptieprijs 2014 uitgereikt aan Anne Vos waarna zij een korte inleiding gaf over het onderwerp van haar scriptie "Shale gas extraction: in line with the general (environmental) principles of Union and Dutch law?" Vervolgens werd door prof. mr. dr. Erwin Muller, Raadslid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ingegaan op het rapport "Aardbevingsrisico's in Groningen: Onderzoek naar de rol van veiligheid van burgers in de besluitvorming over gaswinning in de periode 1959-2014". Het rapport is gepubliceerd op 18 februari 2015, zie www.onderzoeksraad.nl. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel. De presentaties van de sprekers en de scriptie van Anne Vos vindt u hier (nadat u bent ingelogd). De overige ingezonden scripties vindt u onder "NeVER-Scriptieprijs 2014"