Archief 2015

18 mei 2015 - Toezicht op investeringen van netbeheerders

Bijeenkomst gehouden in Den Haag ten kantore van Holland Van Gijzen met thema de beoogde herziening van de rapportage en beoordeling van investeringen van netbeheerders. Mede naar aanleiding van de voorstellen die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan in haar rapport "Investeringen van TenneT in Nederlands hoogspanningsnet" d.d. 25 feburari jl. wordt in het wetsvoorstel STROOM (http://www.internetconsultatie.nl/wsvstroom) en het daarop gebaseerde Concept Besluit elektriciteit en gas (http://www.internetconsultatie.nl/besluit_elektriciteit_en_gas) het toezicht op investeringen van netbeheerders gewijzigd. De procedure waarbij netbeheerders eens in de twee jaar een kwaliteits- en capaciteitsdocument opstellen, wordt daarbij vervangen door een procedure waarbij netbeheerders investeringsplannen opstellen die ACM en de Minister van Economische Zaken beoordelen.

De presentaties van de sprekers vindt u hier (nadat u bent ingelogd).