Archief 2015

26 oktober 2015 - Actualiteiten Emissiehandel en Registerproblematiek

Bijeenkomst ten kantore van Houthoff Buruma te Amsterdam met thema Actualiteiten Emissiehandel en Registerproblematiek. Sander Simonetti (Holland Van Gijzen) gaf een presentatie geven over Inleiding emissiehandel, vooruitblik Klimaattop (COP21, Paris Protocol) en actualiteiten en herziening EU ETS (einde pand- en beslagverbod op emissierechten?). Thijs Jong (promovendus Rijksuniversiteit Groningen) verzorgde aansluitend een presentatie over EUTL (verbeterpunten EU emissierechtenregister) en emissierechten-allocatie van bedrijven (make-or-buy: verhandelen grotere bedrijven hun emissierechten meer intern of via de CO2-markt?). De presentaties van de sprekers vindt u hier (nadat u bent ingelogd).