Archief 2018

21 september 2018 - Recente ontwikkelingen in het (internationale) energierecht

Bijeenkomst d.d. 21 september 2018 bij de Academie voor Wetgeving in Den Haag (Lange Voorhout 62) was in samenwerking met het Groningen Centre of Energy Law (GCEL) met thema recente ontwikkelingen in het (internationale) energierecht met nationale en internationale energiespecialisten. Het programma en de presentaties vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

Algemene waardering:

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

0    0    0    0    0    1    4    5    1    0 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Programma 21 september 2018.pdf)Programma 21 september 2018.pdf 200 kB

17 december 2018 - Cybersecurity en gegevensbescherming bij energienetwerken; AVG en de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen

Op 17 december a.s. vond bij Stedin Netbeheer in Rotterdam een bijeenkomst plaats met thema Cybersecurity en gegevensbescherming bij energienetwerken; AVG en de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. Het programma en de presentaties vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

Algemene waardering bijeenkomst volgens de ingevulde evaluatieformulieren: 

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

0    0    0    0    0    0    0    4    4    0 

5 april 2018 - Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers?

Op 5 april 2018 vond de bijeenkomst met thema Wat betekent de wet VET voor de rolverdeling tussen netbeheerders en energieleveranciers? plaats bij NautaDutilh in Rotterdam. De presentaties van de sprekers Maaike Daanen (Ministerie EZK), Frits van der Velde (VEMW) en Henri Bontenbal (Stedin) vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

Algemene waardering:

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

0    0    0    0    0    0    1   11   7    4

 

 

19 juni 2018 - Jaarvergadering | Experimenten AMvB

De jaarvergadering vond plaats op 19 juni 2018 bij Bird & Bird in Den Haag. Thema van het programma na afloop van de jaarvergadering is De Herziening van de Experimenten AMvB. Onlangs is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de consulatatie gestart van de concept AMvB Experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (https://www.internetconsultatie.nl/experimenten_amvb_energie-regeling). Deze regeling geeft uitwerking aan de verruiming van de experimenteermogelijkheden waarin de Wet Voortgang Energietransitie voorziet. Tijdens de bijeenkomst wordt de herziening t.o.v. de huidige experimenten AMvB toegelicht en wordt de behoefte aan experimenten vanuit verschillende perspectieven (beleid, uitvoering, gebruikers) belicht. De uitnodiging met het programma en de agenda jaarvergadering vindt u hier (nadat u bent ingelogd). Tevens vindt u hier t.b.v. de jaarvergadering (nadat u bent ingelogd) het verslag van de jaarvergadering d.d. 26 juni 2017 en de concept begroting 2018.

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden (nadat u bent ingelogd).

Algemene waardering:

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

0    0    0    0    0    2    5    9    3    1

28 november 2018 - Masterclass Grensoverschrijdende investeringen in de energiesector en de rol van internationaal investeringsrecht en arbitrage

Op 28 november 2018 heeft Cees Verburg, PhD researcher Groningen Centre of Energy Law / University of Groningen, een masterclass verzorgd over Grensoverschrijdende investeringen in de energiesector en de rol van internationaal investeringsrecht en arbitrage. De masterclass vond plaats bij Academie voor Wetgeving in Den Haag. De presentatie vindt u hier (nadat u bent ingelogd).

Algemene waardering:

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

0    0    0    0    0    0    0    1    5    0