19 juni 2018 - Jaarvergadering | Experimenten AMvB

De jaarvergadering vond plaats op 19 juni 2018 bij Bird & Bird in Den Haag. Thema van het programma na afloop van de jaarvergadering is De Herziening van de Experimenten AMvB. Onlangs is het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de consulatatie gestart van de concept AMvB Experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (https://www.internetconsultatie.nl/experimenten_amvb_energie-regeling). Deze regeling geeft uitwerking aan de verruiming van de experimenteermogelijkheden waarin de Wet Voortgang Energietransitie voorziet. Tijdens de bijeenkomst wordt de herziening t.o.v. de huidige experimenten AMvB toegelicht en wordt de behoefte aan experimenten vanuit verschillende perspectieven (beleid, uitvoering, gebruikers) belicht. De uitnodiging met het programma en de agenda jaarvergadering vindt u hier (nadat u bent ingelogd). Tevens vindt u hier t.b.v. de jaarvergadering (nadat u bent ingelogd) het verslag van de jaarvergadering d.d. 26 juni 2017 en de concept begroting 2018.

De presentaties van de sprekers kunt u hier downloaden (nadat u bent ingelogd).

Algemene waardering:

1    2    3    4    5    6    7    8    9   10

0    0    0    0    0    2    5    9    3    1