21 maart 2019 - Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee

Op 21 maart 2019 vond de bijeenkomst met thema 'Systeemintegratie in het kader van de energietransitie - Ontwikkelingen in de Noordzee' plaats bij Energiebeheer Nederland in Utrecht. De energiesector op de Noordzee is volop in beweging. Bestaande activiteiten zoals de winning van koolwaterstoffen worden afgebouwd. Nieuwe activiteiten in het kader van de energietransitie zoals de productie van windenergie en de offshore opslag van koolstofdioxide worden daarentegen juist ontwikkeld dan wel gepland. Hergebruik van de bestaande koolwaterstoffeninfrastructuur en systeemintegratie tussen de mijnbouwindustrie en de windenergiesector zouden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Uit recent onderzoek (North Sea Energy 2) is gebleken dat systeemintegratie niet alleen geconfronteerd wordt met uiteenlopende technische uitdagingen maar ook op de nodige juridische hordes en obstakels stuit. Deze bijeenkomst werpt een licht op de problematiek van systeemintegratie in de Noordzee en de daarmee samenhangende juridische belemmeringen en potentiële oplossingen. Het programma en de presentaties van de sprekers vindt u hier (nadat u bent ingelogd).