Doelstellingen

De afgelopen jaren heeft het energierecht een grote vlucht genomen. Door de liberalisering van de elektriciteit- en de gasmarkt en door ontwikkelingen op het gebied van de opsporing en winning van delfstoffen en de opkomst van duurzame energie hebben zowel juristen binnen de overheid als in het bedrijfsleven, de advocatuur en de wetenschap zich gericht op de bestudering van de ontwikkelingen binnen dit nieuwe rechtsgebied.

Voor alle geïnteresseerden in dit rechtsgebied in ontwikkeling wil NeVER een forum zijn.

NeVER stelt zich daarbij ten doel:

  1. het bevorderen van de interesse in en het verspreiden van de kennis van het energierecht in de breedste zin;
  2. het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.

Om deze doelen te verwezenlijken organiseert de vereniging bijeenkomsten in vele vormen (zoals discussiebijeenkomsten, seminars en cursussen), stimuleert zij het publiceren van artikelen en andere stukken en onderhoudt zij contacten in binnen- en buitenland ten behoeve van de leden.

Deelnemers aan bijeenkomsten kunnen in aanmerking komen voor PO-punten (opleidingspunten) NOvA. Om de kwaliteit van de bijeenkomsten/cursussen te bewaken zijn een Kwaliteitsplan alsmede een Docentenhandleiding en een Klachtenregeling opgesteld. Deze vindt u hier.