Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NeVER bedraagt € 75 per jaar. Voor gepensioneerden en studenten geldt een gereduceerd tarief, nl. € 25 per jaar.

Het lidmaatschap kent verschillende voordelen.

Jaarlijks organiseert de NeVER zo'n vijf bijeenkomsten; deze zijn gratis voor leden. Voorts ontvangen NeVER-leden een korting bij deelname aan workshops en seminars die worden (mede-)georganiseerd door de NeVER.

In 2008 ontvingen alle NeVER-leden een uitgave van 'Preadvies Regulering van windenergie op de Noordzee' en werd ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum een vaartocht naar het Windpark NoordzeeWind gemaakt.

In december 2011 verscheen het Preadvies 'Energie en Eigendom'. Alle leden hebben een uitgave van dit preadvies ontvangen.

Begin 2015 zal alweer voor de vierde maal de 'Scriptieprijs Energierecht' worden uitgereikt. Eerder werd de 'Scriptieprijs Energierecht' uitgereikt in 2007, 2009 en 2012.

Verder vonden inmiddels vraaggesprekken plaats met Dte, NMa en Economische Zaken, waarbij vragen van leden en bestuur ter sprake komen.

Wilt u zich aanmelden als lid? Stuur dan het registratieformulier lidmaatschap volledig ingevuld aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ook voor nadere informatie omtrent lidmaatschap kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Registratieformulier Lidmaatschap